הארמון למלך המשיח בכפר חב"ד The Pallace for King Messaiah in Kfar Chabad

Carl Behrens
Published on Oct 1, 2020
קישורים ומידע נוסף בנושא הארמון לרבי שליט"א מלך המשיח:
http://www.hageula.com/moshiach/reveal/5958.html
http://www.hageula.com/vid/farbrengen/12874.html
http://www.hageula.com/news/moshiach/13507.html
את הוראת הרבי שליט"א מלך המשיח לבנות לו ארמון בכפר חב"ד, קיבל ר' זושא בהפתעה גמורה. הוא חשב לבנות בית מגורים רגיל, והנה מגיע מסר מדהים: הרבי שליט"א מלך המשיח אינו מעוניין בבית מגורים רגיל, אלא בארמון, אבל בינתיים להמתין.

הוא המתין בציפייה דרוכה ליום בו יאשר לו הרבי שליט"א מלך המשיח להתחיל בבניית הארמון, ובינתיים פנה לאדריכל זאב מרגנית, וביקש ממנו להכין תוכנית מיתאר לארמון עבור מלך המשיח, הרבי שליט"א. התוכנית הוכנה במהירות ונשלחה לרבי שליט"א מלך המשיח.

בשנת ה'תשל"ח [1978], השנה בה הועלה רעיון בניית הארמון לראשונה בפני הרבי שליט"א מלך המשיח, הסתיימה בכפר חב"ד בניית בית הכנסת "בית מנחם", על שמו של הרבי שליט"א מלך המשיח. גבאי בית הכנסת ביקשו להזמין את הרבי שליט"א מלך המשיח להשתתף בחנוכת הבית של בית הכנסת, והרבי שליט"א מלך המשיח ביקש שההזמנה תהיה בכתב. ההזמנה הועלתה על הכתב, ועליה חתמו רבים מאנ"ש חסידי חב"ד, ובראשם רבני חב"ד.

בהזמנה נכתב, כי מזמינים את הרבי שליט"א מלך המשיח, לחנוכת הבית של בית הכנסת. הזמנה זו מסר ר' זושא ריבקין – מגבאי בית הכנסת - לרבי שליט"א מלך המשיח, שנתן לו 1,800 שטרות של דולרים בודדים - כדי לחלק לכל מי שחתם על ההזמנה. וכך אמר: "לתת רק לאלה שכבר חתמו בפועל, ואלה שיחתמו אחר כך - שהקב"ה יתן להם מידו המלאה הפתוחה הקדושה והרחבה, ואם יישארו שטרות - לעשות בהם דברים טובים."

למעשה, אכן נותרו שטרות רבים מאז. בשנת ה'תשנ"ב [1992], לאחר שהרבי שליט"א מלך המשיח הביע את הסכמתו לבניית הארמון, העלה ר' זושא בפני כבוד-קדושתו את האפשרות למכור את הדולרים שברשותו למי שיתרום עבור בניית הארמון, ולהבטיח בשמו שיתברכו בהמצטרך להם. הרבי שליט"א מלך המשיח הסכים לרעיון, אך התנה: "אבל בסכום גדול."

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!!

Category

Share Video

  • 560 x 315
  • 640 x 360
  • 853 x 480
  • 1280 x 720

Add to

Flag Video

Rate video

Rate video

Up next